Wyświetlono wypowiedzi wyszukane dla słów: Najświętsza Krew Jezusa

Temat: Kłamstwo kościoła***
Kłamstwo kościoła***
Metropolita poznański Stanisław Gądecki polecił usunąć z kościoła
Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu tablicę z opisem antysemickiego
podania - informuje Tygodnik Powszechny. Drewniana tablica wisiała w
poznańskim kościele od czasów przedwojennych i zapisane było na niej
średniowieczne podanie o rzekomym zbezczeszczeniu hostii, którego mieli
dopuścić się Żydzi. Miało to być w 1399 r. Gdy Żydzi mieli kłuć wykradzione
hostie nożami, miała z nich wypłynąć krew. Mieszkańcy Poznania mieli się
domagać, aby miejsce profanacji upamiętnić świątynią. A prawie trzysta lat
temu w wybudowanym kościele pojawiły się malowidła, na których brodaci
mężczyźni kłują hostie nożami. W styczniu br. podczas kolejnego Dnia Judaizmu
w Kościele katolickim abp Gądecki, który w Episkopacie Polski odpowiada za
dialog z judaizmem, powiedział, że antysemityzm jest nie do pogodzenia z
chrześcijaństwem. W związku z tym w kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa
przygotowywany jest folder, w którym będzie można ustosunkować się do
wątpliwego historycznie podania. Będzie to też sposobność do wytłumaczenia
różnych minionych zjawisk w stosunkach chrześcijańsko-żydowskich. (za FZ, 25
maja 2005)

FŻP..


Temat: Wilda - ważne pytanie historyczne
> Dobrze kojarzysz. To ten kosciół. Zgodnie z legendą Żydzi wrzucili hostie
> (trzy) do studzienki na łęgach. Hostie unosiły sie nad studzienką
promieniujac
> swiatłem - pastuszek pasący krowy na łęgach tak je zobaczył.

Ja znam troszkę inną wersję tej legendy we fragmencie dotyczącym topienia
hostii w studni. Legenda mówi, że kiedy Żydzi (w kamienicy na obecnej ul.
Żydowskiej) kłuli hostie nożem i trysnęła z niej krew to się przestraszyli i
próbowali hostie utopić w studni, która jest w podziemiach tej kamienicy.
Niestety hostie wypłynęły wiec Żydzi wynieśli je i porzucili za murami miasta
na łęgach nadwarciańskich. W kamienicy, która w/g legendy była miejscem
bezczeszczenia hostii znajduje się dzisiaj kościół pod wezwaniem Najświętszej
Krwi Jezusa. Studnia jest w podziemiach kościoła do dnia dzisiejszego i można z
niej czerpać wodę chyba w Wielką Sobotę

Temat: kiedy otwarta studzienka w kosciele na Żydowskiej?
to jest studzienka w podziemiach kościoła Najświętszej Krwi P.Jezusa, która
jest dostępna raz do roku i ma w niej być woda o cudownych właściwościach.
generalnie taka ciekawostka mało znana w Poznaniu. Wydaje mi się, że jest
czynna przez kilka godzin w wielką sobotę, ale nie mam pewności. Schodzi się do
podziemia i tam jest kilka ławek, cembrowina i ozdoba przy studni w kształcie
pelikana czy marabuta.Temat: Dawid Peleg i mordobicie w Poznaniu
W maju 2005 roku metropolita poznański abp Stanisław Gądecki polecił usunąć z
Kościoła Najświętszej Krwi Pana Jezusa zabytkową, antysemicką tablicę
upamiętniającą domniemaną profanację hostii. Napis na niej głosił:

Ty Boże, jak za taką krzywdę nagrodzimy?
Twoję, gdy ciężką mękę w Poznaniu widzimy.
Ty sam Boże jakoś jest zawsze sprawiedliwy,
Ty wyniszcz aż do szczętu ten naród złośliwy.

Tablica trafiła do Muzeum Archidiecezjalnego.

pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ska_legenda_o_skradzionych_hostiachTemat: Na GW Kraków nie chcą słyszeć o Miłosierdziu Bożym
Gość portalu: Echo napisał(a):
> Co imputujesz? Ze kolter nie pisze tych bredni?

Bredni ? czy to ja wymyśliłem coś co nazywa się ,,Transsubstancjacja"

" W liturgii rzymskiej podczas eucharystii używany jest chleb pszeniczny,
niekwaszony, wino wytrawne, z winogron. Aktu transsubstancjacji może dokonać
jedynie kapłan, wzbudzając w sobie intencję przemienienia chleba (hostii) i wina
w ciało i krew Jezusa Chrystusa oraz wypowiadając słowa ich konsekracji:

* nad hostią: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało Moje,
które za was będzie wydane (Mt 26,26; Mk 14,22; Łk 22,19; 1Kor 11,24);
* nad winem: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich krwi
Mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na
odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. (Mt 26,27-28; Mk 14,24; Łk
22,20; 1Kor 11,25)

Tę część mszy, w której dokonuje się przemiana chleba w ciało Jezusa oraz wina w
krew Jezusa, również nazywa się przeistoczeniem.
Doktryna transsubstancjacji zakłada, że przemiana chleba i wina jest trwała, to
znaczy po skończonej mszy pozostają one ciałem i krwią Chrystusa; dlatego
konsekrowane hostie przechowuje się w tabernakulum. Wiara w to znalazła wyraz w
katolickim kulcie Najświętszego Sakramentu np. adoracjach, procesjach
eucharystycznych, zwłaszcza podczas święta Bożego Ciała. ""

pl.wikipedia.org/wiki/Transsubstancjacja
Temat: Poznańska synagoga a temat ogólniejszy
I ten dom niech Zydom poznanskim oddadza.W koncu byli u siebie,nie?

"W XVIII wieku kamienica na rogu ulic: Żydowskiej i Kramarskiej, gdzie miała
odbyć się profanacja stała się Kościołem Najświętszej Krwi Pana Jezusa."
Temat: Wielki Post
...Na Kompletę
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany,
Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.

N A K O M P L E T Ę

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,
I wybaw nas wszechmocną z wiecznej toni ręką.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.

Jak była przed wiekami, tak i teraz wszędzie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny zawsze chwalon będzie.

HYMN

Witaj Jezu w pogrzebie rzewnie opłakany,
W nowym grobie od wiernych Swych sług pochowany.

Złość żydowska, rzecz dziwna, teraz trwogę czuje,
By Zbawiciel nie powstał, grób Mu pieczętuje.

Lecz i tu się spełniają Boskie tajemnice,
Wstaje z grobu Bóg-człowiek, wszak dał obietnicę.

Niech twe Jezu chwalebne z grobu zmartwychwstanie,
Naszej chwały po śmierci zadatkiem się stanie.

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.Temat: Wielki Post
...Na Tercję
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany,
Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.

N A T E R C J Ę

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,
I wybaw nas wszechmocną z wiecznej toni ręką.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.

Jak była przed wiekami, tak i teraz wszędzie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny zawsze chwalon będzie.

HYMN

Witaj Jezu niewinny, w ręce katom dany,
Przywiązany do słupa i tam biczowany.

Krwawe strugi pływają, gdy grzbiet sieką kaci,
Tak za ludzką rozwiązłość Bóg Syn Ojcu płaci.

W płaszcz Go stroją szkarłatny, cierniem wieńczą głowę,
Berłem - trzcina, pień - tronem, już wszystko gotowe.

Teraz biją pokłony, w twarz najświętszą plwają,
"Witaj Królu żydowski" - tak drwiąc, pozdrawiają.

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.Temat: Wielki Post
...Na Prymę
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,
I wybaw nas wszechmocną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
Jak była przed wiekami, tak i teraz wszędzie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny zawsze chwalon będzie.

HYMN

Witaj Jezu cierpliwy, rano prowadzony,
Przed starostą Piłatem, jak zbrodniarz stawiony.

Piłat winy w Jezusie żadnej nie znajduje,
I do króla Heroda wieść Go rozkazuje.

Herod cudów ciekawy pyta Pana hardo,
Rozgniewany milczeniem odrzuca z pogardą.

W białą szatę na pośmiech przyobleczonego,
Piłatowi odsyła Baranka cichego.

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.Temat: Wielki Post
...Na Nonę
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany,
Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.

N A N O N Ę

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,
I wybaw nas wszechmocną z wiecznej toni ręką.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.

Jak była przed wiekami, tak i teraz wszędzie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny zawsze chwalon będzie.

HYMN

Witaj Jezu posłuszny, żółcią napawany,
Na krzyż gwoźdźmi przykuty, wśród łotrów wieszany.

Święte ręce i nogi srogie ostrza bodły,
Pan do Ojca za katy zanosi swe modły.

Raj łotrowi przyrzeka - taka w nim poprawa.
W Janie całej ludzkości Swą Matkę oddawa.

Woła: "Boże" i "pragnę", w końcu "wypełnione",
Ducha Ojcu oddaje - męczarnie skończone.

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.Temat: Boże Ciało
Boże Ciało
Boże Ciało (inaczej - Święto Ciała i Krwi Pańskiej) w Kościele katolickim:
uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Wierni szczególnie
wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew
Jezusa Chrystusa. W Polsce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po Uroczystości
Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome wypadające zawsze 60 dni po
Wielkanocy. W niektórych krajach przenoszone jest na kolejną niedzielę.

W Polsce po raz pierwszy wprowadził to święto bp Nanker w 1320 r. w diecezji
krakowskiej. W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium
kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała.

W Polsce obchody świętą wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po
ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach,
przy których czytane są fragmenty z każdej z Ewangelii związane tematycznie z
Eucharystią.

W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Cia%C5%82o
Jako mała dziewczynka -jeszcze nie chodziłam do szkoły (miałam chyba 6 lat)
sypałam kwiatki, gdzieś jeszcze mam to zdjęcie wykonane przed jednym z
ołtarzy.
Temat: wyjaśnijcie naiwnej
KK dzięki tylu błędom i ciemnym kartom swojej historii nie zdołał
przechować depozytu Jezusa. Ustanowienie najświętszego sakramentu
już było błędem. Msza miała dać władzę kapłanom. Nic poza tym sie
dla nich nie liczyło. Władza i mamona. Indywidualna interpretacja
biblii była możliwa, bo każdy z przywódców chciał mieć władzę, a nie
nią się dzielić. Dlatego powstały tak liczne odłamy chrzescijaństwa.
U podstaw interpretacji biblii nie leży miłość do Boga tylko walka o
władzę. Pragnieniem Jezusa było aby wszyscy byli jednością i w
jednym Kościele, czyli każdy miał mieć tyle samo władzy. Czyli każdy
chrzescijanin a nie tylko kapłan posiada umiejętność przemiany
chleba i wina w ciało i krew Jezusa. Skoro jednością to tylko bez
równych i równiejszych. To co zrobił KK to czysty komunizm sowiecki.Temat: Dlaczego nie wegeterianizm?
Dlaczego nie wegeterianizm?
"Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (w tradycji ludowej: Boże Ciało) w
Kościele katolickim to uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego
Sakramentu. Wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie
chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa..."

... to dlatego katolicy nie sa wegeterianami?

P.S.

"...wierni tradycyjnie obrywali gałązki wierzby z ołtarza," a red. DB nie
rozróżnia gatunków drzewa - nawet gdy widzi je na zdjeciach!
miasta.gazeta.pl/gorzow/1,35211,4208838.html
Temat: Boże Ciało... a ja siedzię w robocie.
Boże Ciało.
Dużą literą piszemy.

Boże Ciało
From Wikipedia

Boże Ciało (inaczej - Święto Ciała i Krwi Pańskiej) w Kościele katolickim:
uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Wierni szczególnie
wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew
Jezusa Chrystusa. W Polsce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po Uroczystości
Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome wypadające zawsze 60 dni po
Wielkanocy. W niektórych krajach przenoszone jest na kolejną niedzielę.
Temat: Która z was nie chodzi do kościoła???
Najświętszy sakrament
To co to jest wg ciebie? Bo ja zawsze myślałam, że najświętszy sakrament to
Eucharystia, spożywanie ciala i krwi Jezusa pod postacią chleba i wina. A
tabernakulum jest miejscem gdzie jest przechowywane. A oznaczonejest owo
tabernakulum lampką wieczną czy jakoś tak.
Coś mi się pomyliło?Temat: Rola pracy w życiu.
hmm... pierwsza w miarę krwawa piosenka, która mnie zafascynowała,
to "wisi na krzyżu".

(dla przykładu zwrotka druga:
Najświętsze członki, i wszystko ciało,
Okrutnie zbite na krzyżu wisiało.
Ach, ach, d1a ciebie, człowiecze
Z boku Krew Jezusa ciecze.)

potem pojawiały się kolejne, ale już raczej podwórkowe
Temat: Msza wszech czasów w Czerwińsku
Specjalnie dla was chlopaki
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na
przebłaganie za grzechy nasze i świata całego.
Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami
i nad całym światem.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami
i nad całym światem.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami
i nad całym światem.

O Krwi i Wodo któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego
jako zdrój Miłosierdzia dla nas - Ufamy Tobie.
O Krwi i Wodo któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego
jako zdrój Miłosierdzia dla nas - Ufamy Tobie.
O Krwi i Wodo któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego
jako zdrój Miłosierdzia dla nas - Ufamy Tobie.

Jezu ufam Tobie
Jezu ufam Tobie
Jezu ufam Tobie

Święta Faustyno - módl się za nami i nad całym światem

Zamiast wchodzić na forum powtarzajcie ten tekst w kółko. OKTemat: Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP
Przyjmowanie CIała Jezusa

grgkh napisał:

> Podobnie absurdalny jest pomysł, nie wiem na jakiej zasadzie zrodził się

Jezus ustanowił Eucharystę podczas Ostatniej Wieczerzy gdy zwracając się do
uczniów rzekł
"To Ciało moje , bierzcie i jedzcie na moją pamiątkę"
Następnie "oto Krew moja bierzcie i pijcie na mają pamiatkę" :
teraz jak wiesz ta najświętsza , bezkrwawa ofiara jest sprawowana podczas każdej
mszy świetej..

Nie koge pojąc jak można w ten sposób się wyrażać ? ( nie będę cytował dalszej
częsci Towjego listu - chyba rzeczywiście zaszliśmy b. daleko w zeświedczeniu ...
O Eucharystii pisałem tutaj :

"Komunia święta to jak zapewne wiesz przyjmowanie Ciała Chrystusa , nie mam teraz
czasu żeby szukać cytatu z Biblii ,ale jest taki fragment czytany w Kościele
gdzieś w czerwcu , Zdarzyło się to gdy tłumy , które słuchały Jezusa i widziały
cuda , które czynił zapragneły wybrać go na swojego Króla , Jezus wtedy
odpowiedział ,że nikt nie wejdzie do Jego Królestwa , jesli nie będzie spożywać
Ciała i Krwi Jego ...przypominacie sobie ten fragment ? , i co dalej się
wydarzyło wielu , wielu odeszo gdyż było to dla słuchających "nieodpowiednie"
została garstka Uczniów , Jezus ich zapytał - Wy tez odejdziecie? a na te
słowa (wydaje mi się ,że Sw. Piotr) odpowiedział - Panie dokąd pójdziemy ?, Ty
masz słowa życia wiecznego
teraz również wielu bulwersuje Komunia święta ...cóż na podstawie włąsnych
doświadczeń mogę powiedzieć ...Ciało Eucharystyczne jest wielkim wzmocnieniem,
daje życie, obficie daje życie"Temat: wiara / religia -- > argumenty, pytania odpowiedzi
Tak, J 4,19n to szczera prawda. Sens jej nie polega jednak na tym aby nie było
świątyń chrześcijańskich. Jezus zapowiada zburzenie Świątyni Jerozolimskiej
oraz zawarcie Nowego Przymierza, które jest przymierzem w Jego Krwi,
przymierzem zakorzenionym w Duchu Świętym. W realizacji tego Przymierza
uczestniczymy poprzez sakramenty, w których Jezus nakazuje nam uczestniczyć.
Kult Boga zawsze wiązał się z określonym dniem świętym i miejscami kultu.
Tradycja chrzećijańska jest kontynuacją tradycji judaistycznej. Chrześcijanin
ma tak uczestniczyć w kulcie jak poleca mu Jezus Chrystus. W świątyni
katolickiej Jezus jest ZAWSZE obecny pod postacią Najświętszego Sakramentu.
Teksty typu: " Bóg jest wszędzie, wszystko jest Bogiem" to typowe mataczenie
new age, gdzie Bóg nie jest osobą a jest nieosobową energią.
PozdrawiamTemat: Cud w Sokółce: hostia zamieniła się w... coś dz...
Cud w Sokółce: hostia zamieniła się w... coś dz..
Ilość komentarzy jest imponująca. Próbuję i ja odpowiedzieć sobie na pytanie: co Pan Bóg chciał nam poprzez ten cud powiedzieć? Na pewno to, że w Komunii świętej mamy do czynienia z realną obecniścią Ciała i Krwi Chrystusa. Po wtóre - to, że Komunia święta to jest przede wszystkim akt duchowy. Na pewno wszyscy znamy obraz Jezusa Miłosiernego, z którego Serca wypływa Krew i Woda. Przecież to wszystko mamy w tym Cudzie: fragment Serca, Woda, w której miała być rozpuszczona Hostia i Krew, w którą owa Woda się zamieniła. Zaiste, ptrzychodzi na myśl znane wezwanie, sformułowane przez Świętą siostrę Faustynę Kowalską: "O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie". A zatem - cieszmy się.Temat: Nieochrzczone dzieci trafiają do nieba
forumisko napisał:

> Póki Adam był czysty, nie musiał umierać, chociaż był śmiertelny jako
uczyniony
>
> z prochu ziemi, bo miał dostęp do Drzewa Życia. Z Biblii widać wyraźnie, że
> człowiek grzeszny przed odkupieniem przez Chrystusa pozostawiony w raju
stałby
> się jeszcze gorszy.
> Od grzechu, oprócz Chrystusa jest zachowana Jego Najświętsza Matka, która
> została z duszą i ciałem wzięta do nieba.

Witaj,

w tej kwestii polecam min. List do Rzymian, szczegolnie rozdzial 5. Pismo Sw.
jednoznacznie stwierdza, ze "wszycy zgrzeszyli", ci ktorzy wyszli z linii ojca
Adama, co dotyczy i Jozefa i Marii.
Jedynym czlowiekiem, ktory z tej linii sie nie wywodzil byl Jezus, o czym tez
Pismo Sw. mowi, ze Jego Ojcem (zyciodawca) byl sam Bog.
O Jezusie Biblia uczy, ze byl on bez grzechu. Czy o Marii tez?

O Marii, matce Jezusa, powiedziane jest, ze byla "blogoslawiona miedzy
niewiastami". Chwala Bogu, ze wybral taka szlachetna niewiaste na matke naszego
Zbawiciela.

A czy Biblia uczy o tym, ze Maria zostala wzieta do nieba?
Jezus zostal tam zabrany, o czym czytamy w Dziejach Ap. rozdz. 1.

A jak to jest mozliwe, ze i jej cialo tam poszlo, skoro Pismo Sw. mowi, ze ani
cialo ani krew nie moga odziedziczyc nieba? 1 Kor. 15:50

Pozdrawiam Anton
Temat: Abp Życiński: Średnia z religią to nic złego
Jest tylko jeden Święty Kościół
Prawdy mojej wiary opierają się na dwóch równorzędnych filarach: Piśmie Świętym
i Tradycji. W Ewangelii znajdziesz odpowiedni fragment o królach (mędrcach) ze
Wschodu, Tradycja podaje ich imiona. Podobnie jak z ostatnią wieczerzą - Jezus
ustanowił najświętszy sakrament, ale jakiej substancji użył do przemiany w krew?
- wina, a to już wiemy dzięki Tradycji. Żeby było śmieszniej, prawdę tą uznają
różnorodne sekty okołochrześcijańskie, na co dzień odrzucające, czy wręcz bez
skrępowania plujące na Tradycję.
Tak sobie myślę, że musi Ci chyba mocno doskwierać poza
"katolika-antyklerykała". Pomogę Ci. Po co się tak męczysz z detalami? Możesz
zwyczajnie zakwestionować fakt istnienia Jezusa... W końcu nie wspominają o Nim
żadne źródła historyczne, więc według takich ludzi jak Ty nie ma najmniejszego
dowodu na to, że w ogóle istniał, czyż nie? Pozdrawiam.
PS. Okreslenie "buractwo" nie było akurat skierowane bezpośrednio do Ciebie.
Czyżby miało tu zastosowanie przysłowie o "gorejącej czapce"?Temat: * LATO na łobrozkach *
Maki Matki Boskiej
schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=469&pos=41
(legenda warnijska)

Zadrżały wszystkie zioła w krąg
o cichy szept się rwie przez pola,
A do przeczystych Maryi rąk
Chylą się chabry i kąkole.

Najświętsza Pani idzie wzdłuż
Zoranych skib pachnącej roli
I pośród rżysk pożętych zbóż
Nie dba, że święta nóżka boli.

I nagle na źdźbłach krople krwi
Wykwitły wielkie, rubinowe,
Lśniące, jak krzywdy krwawe łzy,
Spadłe na dziecka włosy płowe.

I tam gdzie w piasku nóżek ślad,
Gdzie krwi najdroższej świeże znaki,
Jak długi i szeroki szlak,
Nagle zakwitły wielkie maki.

Odtąd corocznie pośród pół
Żywym płomieniem maki płoną
I Jezus pomnąc Matki ból
Błogosławi je Boską dłonią.

Wiersz ten napisany został w Wielkim Buczku, pow. złotowski, gdzie autorka była
nauczycielką szkoły polskiej.
Temat: Boże Ciało
wgfc napisał:

> Sloggi napisał:
>
> > A w greko-katolice mówi się, że jest to święto Przemienienia.
>
> Hmm.
> Święto Przemienienia Pańskiego w kościele katolickim jest 6 sierpnia,
> na pamiątkę kiedy to na górze Tabor Piotr, Jakub i Jan zobaczyli Jezusa
> promieniującego chwałą w towarzystwie Mojżesza i Eliasza.
> To nie to samo święto co Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
czyli
>
> Boże Ciało.

W sumie - też przemienienie - chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.Temat: Sylwestrowa dyspensa
Mylisz się człowieku.
Post i pokutny charakter piatku znoszony jest jedynie przez Uroczystosci
koscielne. Oktawa Bozego Narodzenia nie jest zaliczana do uroczystosci, ale ma
range swieta (stad udzielana dyspensa na dzien 31 grudnia - piatek -
przypadajacy w Oktawie Bozego Narodzenia).
W Kosciele najwyzsze ranga sa uroczystosci, nastepnie swieta, kolejno
wspomnienia obowiazkowe, wspomnienia dowolne, dni powszednie.
W ramach samych uroczystosci wyzsze ranga sa uroczystosci ogolnokoscielne,
nizsze ranga sa uroczystosci w danej diecezji, miescie, parafii, podobnie jest
ze swietami i wspomnieniami.
Poniewaz poza konkretna liturgiczna nazwa dnia lub okresu uzywamy zwykle
zamiennie nazw "uroczystosc" i "swieto", to moze to powodowac nieporozumienia.
Osiem poczatkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawe Wielkanocy. Obchodzi
sie ja jako Uroczystosci Panskie.
W 2005 roku Uroczystosci ogolnokoscielne przypadajace w piatek to : piatek w
Oktawie Wielkanocy przypadajacy 1 kwietnia, Uroczystosc Najswietszego Serca
Jezusa (przypada zwasze w piatek po oktawie Uroczystosci Najswietszego Ciala i
Krwi Chrystusa); 26 sierpnia - Uroczystosc NMP Czestochowskiej.Temat: Tasak do ręki i do roboty
Gwoli ścisłości,to nie symbolika.

K A T E C H I Z M K O Ś C I O Ł A K A T O L I C K I E G O
www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-1.htm
1374 Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy.
Stawia to Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej "jakby
doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty"
185 . W Najświętszym Sakramencie Eucharystii "są zawarte prawdziwie,
rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego
Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus" 186 . "Ta obecność nazywa się
<<rzeczywistą>> nie z racji wyłączności, jakby inne nie były <<rzeczywiste>>,
ale przede wszystkim dlatego, że jest substancjalna i przez nią uobecnia się
cały Chrystus, Bóg i człowiek" 187 .

1376 Sobór Trydencki streszcza wiarę katolicką, nauczając: "Ponieważ Chrystus,
nasz Odkupiciel, powiedział, że to; co podawał pod postacią chleba, jest
prawdziwie Jego ciałem, przeto zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie,
które święty Sobór wyraża dzisiaj na nowo, że przez konsekrację chleba i wina
dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję Ciała Chrystusa,
Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego Krwi. Święty Kościół
katolicki słusznie i właściwie nazwał tę przemianę przeistoczeniem" 190 .Temat: Europejski Kongres Żydów został "zaszokowany
Naszym orężem w walce niech będą słowa modlitwy naszej Matki
„Módlmy się też za wiarołomnych Żydów: niech Pan i Bóg nasz zedrze zasłonę z
serc ich, aby z nami poznali Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wszechmogący
wieczny Boże, który w miłosierdziu swojemu nikomu, nawet wiarołomnym Żydom,
przebaczenia nie odmawiasz, wysłuchaj modlitw naszych za lud ten zaślepiony, aby
wreszcie poznał światło prawdy, którym jest Chrystus i z ciemności został
wybawiony”31. „Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w
ciemnościach pogaństwa albo islamizmu, i racz ich przywieść do światła i
Królestwa Bożego”; (...) „wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia swego na synów
tego narodu, który niegdyś był narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i
na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta krew, której oni niegdyś wzywali na
siebie”.

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, [w:] Mszał
Rzymski, Bruges 1949, s. 1773.
Temat: Boże Ciało
Sloggi napisał:

> A w greko-katolice mówi się, że jest to święto Przemienienia.

Hmm.
Święto Przemienienia Pańskiego w kościele katolickim jest 6 sierpnia,
na pamiątkę kiedy to na górze Tabor Piotr, Jakub i Jan zobaczyli Jezusa
promieniującego chwałą w towarzystwie Mojżesza i Eliasza.
To nie to samo święto co Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli
Boże Ciało.Temat: DEKALOG
4. Święta nakazane
Niedziela nie jest jedynym dniem, który powinien być świętowany zgodnie
z trzecim przykazaniem Bożym. Kodeks Prawa Kanonicznego i Katechizm poucza
o innych jeszcze świętach. "Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana
naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej
Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów
Piotra i Pawła oraz Wszystkich Świętych" (KPK, kan. 1246, § 1; KKK 2177)Temat: Chuligani zaatakowali na Szmulkach
Chuligani zaatakowali na Szmulkach

To nie były spokojne święta na Pradze-Północ. W sobotę mieszkaniec ul.
Brzeskiej pobił swojego sąsiada policjanta. Na Kawęczyńskiej po pasterce grupa
chuliganów demolowała samochody.

Młodzi ludzie po alkoholu przyszli na pasterkę do Bazyliki Najświętszego Serca
Jezusa. Ok. godz. 1.30, gdy wracali z nabożeństwa, zaczęli niszczyć
zaparkowane na ulicy samochody. Świadkowie wezwali policję.

- Chuliganów było ok. 50, a funkcjonariuszy tylko sześciu, ale zachowali zimną
krew i dali sobie radę - opowiada nasz czytelnik, który widział zdarzenie. -
Nareszcie policja zaczęła coś robić w mojej dzielnicy. Jestem zadowolony z ich
postawy.

www.rzeczpospolita.pl/dodatki/warszawa_061227/warszawa_a_2.htmlTemat: Czy jestes gotowy/gotowa na przyjscie Chrystusa i
levine napisał:

> koniec tego swiata?
>
> Ciekawy jestem ile osob odpowie na to pytanie pozytywnie i w jaki sposob to
> zalezy od wyznania.

Pan Jezus przychodzi w Najświętszym Sakramencie i póki co, do tego przyjścia
trzeba się przygotować.

"Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską
głosicie, aż przyjdzie.
Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie
Ciała i Krwi Pańskiej.
Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z
tego kielicha.
Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie],
wyrok sobie spożywa i pije."

online.biblia.pl/rozdzial.php?id=296Temat: Międzynarodówka fanatyków
Międzynarodówka fanatyków
W tygodniku Forum mamy trzy teksty na ten temat, temat tygodnia:

"Wiara z dziurawego nieba" ("Der Spigel"): Masz dość nawiedzonych fanatyków,
którzy wciąż pouczają, co robić, jak żyć? Stwórz sobie własną religię. O
fenomenie patchworkowej wiary mówi Friedrich Wilhelm Graf, niemiecki teolog
ewangelicki.

"Dzieci Jezusa idą na bój" ("Telepolis"): Na islamski dżihad chrześcijanie
powinni odpowiedzieć krucjatą - zachęca amerykański film "Jesus Camp".

"Mord w imię Boga" ("Der Spigel"): Religie świata ogarnia w XXI wieku
szaleństwo fundamentalizmu. Krzyż, półsiężyc, gwiazda Dawida - te najświętsze
symbole zaczynają broczyć krwią wrogów.

-=-=-=-

A jednak religie są bodaj największym źródłem zła na świecie.Temat: Jutro największe święto maryjne
archidiecezja.lodz.pl/czytelni/prawo/k4c3t2r1.html
Kan. 1246 -

§ 1. Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie
tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy
dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego
Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
wreszcie Wszystkich Świętych.

§ 2. Konferencja Episkopatu może jednak, za uprzednią aprobatą Stolicy
Apostolskiej, niektóre z dni świątecznych nakazanych znieść lub przenieść na
niedzielę.Temat: Wigilia Zesłania Ducha Świętego
A tak sobie w wigilie uroczystosci Najswietszego Ciala i Krwi Panskiej wypisze z
Dominum et vivificantem:

"Jeśli w Eucharystii możliwe jest zjednoczenie się z Chrystusem i stanie się
Jego krewnym i Jemu współcielesnym, to jest tak dlatego, że "ciało" już
"uduchowione" jest "Duchem dającym życie" (por. J 6,63). Dzięki Duchowi Świętemu
Jezus wszedł do chwały Ojca i może dać siebie w Eucharystii, a chrześcijanin nie
może przyjąć Eucharystii, jeśli wcześniej nie został przemieniony przez Ducha
Świętego i uczyniony, godnym tej komunii.
Człowiek ("ciało") swymi naturalnymi siłami nie może przyjąć Chrystusa: stąd
wynika konieczność przyjmowania w Eucharystii również Ducha Świętego, aby mogło
dojść do tej żywotnej komunii z Panem. To Duch Święty przynosi Chrystusa
człowiekowi, a Chrystus ze swej strony przynosi Ducha Świętego, zgodnie z
ogólnym prawem ekonomii zbawczej: gdzie jest Duch Święty, tam jest Chrystus, i
gdzie jest Chrystus, tam jest Duch Święty."
Temat: Papieska hostia na internetowej aukcji
Najświetszy Sakrament to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod
postaciami chleba i wina!Temat: Widać niezbyt starannie oczyszczono służby ze
O Najświętsza Panienko! Przecież to CBA tę akcję montowało. Zrodzeni z krwi
kaczej. I tam esbecy. Jezu, Maryja, ratunku!
Temat: ______________co jemy na śniadanie?____________
A wszystko to można popić święta wodą, w której
Żydzi zatopili Hostię. Ale on im się uniosła nad wodę. I leczy.

Odszukano studnię, w której niewierni Żydzi zatopili Przenajświętsze
Hostie, i napełniono wodą ku radości miasta, a zwłaszcza chorych, którzy
pijąc ową wodę, poczęli powracać do zdrowia z wielu słabości.

- Kto ostatni? - pytam ludzi w kolejce przed kościołem pw. Najświętszej
Krwi Pana Jezusa przy ul. Żydowskiej w Poznaniu. Czeka już czterdzieści
osób, dochodzą następne.

Starzy, młodzi, całe rodziny. Niosą plastikowe butelki po mineralnej,
kilkulitrowe kanistry, słoiki. Niektórzy przyszli prosto od święconki, z
koszyczkami. Jest Wielka Sobota.

Drzwi do podziemi kościoła zostaną otwarte w południe. Tylko raz w roku, w
Wielką Sobotę, można tam zejść po cudowną wodę ze studni.

wyborcza.pl/1,76842,5060855.html

I diabła też można pognać precz,

Na Jasnej Górze zakończyła się Europejska Konferencja Egzorcystów. Wzięło w
niej udział prawie 300 osób z kilkunastu krajów świata.

Celem odbywającego się po raz pierwszy w Polsce zjazdu była wymiana
doświadczeń w trudnym dziele prowadzenia egzorcyzmów, czyli uwalniania od
wpływu złych duchów. W jasnogórskim spotkaniu obok kapłanów brały również
udział osoby świeckie, a wśród nich lekarze psychiatrzy i psycholodzy.
Europejska Konferencja Egzorcystów trwała pięć dni.
www.oecumene.radiovaticana.org/POL/Articolo.asp?c=42923
I Jezusa obaczyć...

Zaczęło się w czwartek, 21 czerwca tego roku, o godzinie 17.00. Stanisław
Musiał z Łącka pracował na żwirowisku w Zdworzu. W pewnym momencie poczuł
na sobie czyjś wzrok. I wtedy zobaczył Jezusa: – Akurat przejeżdżałem z
urobkiem. Nagle poczułem, że ściąga mnie czyjś wzrok. To Jezus patrzył na
mnie. Po pół godzinie poprosiłem pracującego obok kolegę, żeby spojrzał w
to miejsce. On też zobaczył Jezusa.
www.tp.com.pl/article6856.html

Serdecznie zapraszamy do kraju Ojca Muchomorka.
Temat: Uroda Miasta Poznania cz.2.Plusy.
Uroda Miasta Poznania cz.2.Plusy.
Oto mój mały ranking najpiękniejszych miejsc w Poznaniu.

1.wzgórze Przemysła-uwielbiam tam przebywać,nieprawdopodobna atmosfera
jak ktoś twierdzi,ze Poznan nie jest miastem magicznym to zapraszam właśnie
do tego miejsca.Z jednej strony piękny kościół św.Antoniego-franciszkanów,z
drugiej zamek Przemysła,z tyłu pałac Działyńskich,do tego fantastyczne
ukształtowanie terenu-wąskie uliczki,zaułki,dużo zieleni-poezja

2.Ostrów Tumski-cichy,spokojny z przepiękną katedrą(szczególnie
wewnątrz),kościółkiem Najświętszej Marii Panny in Summo oraz Akademią
Lubrańskiego

3.Kolegium jezuickie z kościołem św.Stanisława(moim zdaniem najpiękniejszy
kościół w Poznaniu)oraz sypiąca się niestety szkoła jezuicka(obecnie baletowa
zdaje się)

4.Staromiejskie uliczki,w szczególności
Kozia,Klasztorna,Paderewskiego,Franciszkańska,Żydowska i Sieroca spacerując
którymi można zobaczyć takie perełki jak kościół pw.Najświętszej Krwi Pana
Jezusa(jaka piękna historia tej kamienicy przebudowanej na
kościół!),renesansowy Pałac Górków ze wspaniałym dziedzińcem oraz oczywiście
pałac Działyńskich z pełnym uroku ogrodem.

5.Stary Rynek-co tu dużo pisać-po prostu najpiękniejszy w Polsce
wszyskie style architektoniczne,bogate elewacje kamieniczek,domki
budnicze,barokowa fontanna Prozerpiny,waga miejska(choćby z tego powodu nie
odpuszczę ślubu cywilnego),odwach,studzienka Bamberki,Nepomucen,pręgierz

6.Ratusz-dla tego obiektu oczywiście oddzielny punkt
szczególnie teraz,po renowacji można oglądać z każdej strony najpiękniejszy
ratusz w Polsce godzinami!

7.tzw.dzielnica cesarska;czyli Zamek,Hakata,Opera,Poczta,Ziemstwo
Kredytowe,Aula Uniwer.To zaiste reprezentacyjna część miasta.Monumentalne
budowle i mnóstwo zieleni.Dobrze,że obiekty te zostały podświetlone-nocą
prezentują sie jeszcze lepiej.Warto byłoby pomyśleć również o podświetleniu
budynku Akademii Medycznej(szczególnie kopuły)choc to może być trudne ze
względu na starszych Poznaniaków.

A o najpiękniejszych miejscach poza centrum może w innym wątku....Temat: Z życia w klechistanie...
Jaka baza
"Odszukano studnię, w której niewierni Żydzi zatopili Przenajświętsze
Hostie, i napełniono wodą ku radości miasta, a zwłaszcza chorych, którzy
pijąc ową wodę, poczęli powracać do zdrowia z wielu słabości. - Kto
ostatni? - pytam ludzi w kolejce przed kościołem pw. Najświętszej Krwi
Pana Jezusa przy ul. Żydowskiej w Poznaniu. Czeka już czterdzieści osób,
dochodzą następne.

Starzy, młodzi, całe rodziny. Niosą plastikowe butelki po mineralnej,
kilkulitrowe kanistry, słoiki. Niektórzy przyszli prosto od święconki, z
koszyczkami. Jest Wielka Sobota.
Drzwi do podziemi kościoła zostaną otwarte w południe. Tylko raz w roku, w
Wielką Sobotę, można tam zejść po cudowną wodę ze studni. (...)
wyborcza.pl/1,76842,5060855.html

taka nadbudowa. Kolejność obojetna.
"Na Jasnej Górze zakończyła się Europejska Konferencja Egzorcystów. Wzięło
w niej udział prawie 300 osób z kilkunastu krajów świata.
Celem odbywającego się po raz pierwszy w Polsce zjazdu była wymiana
doświadczeń w trudnym dziele prowadzenia egzorcyzmów, czyli uwalniania od
wpływu złych duchów. W jasnogórskim spotkaniu obok kapłanów brały również
udział osoby świeckie, a wśród nich lekarze psychiatrzy i psycholodzy.
Europejska Konferencja Egzorcystów trwała pięć dni".
www.oecumene.radiovaticana.org/POL/Articolo.asp?c=42923

W świeckiej z definicji szkole, gdzie uczy moja siostra, cotygodniowe
apele rozpoczynają się od obowiązkowej modlitwy. Nieformalną zastępczynią
dyrektorki jest katechetka. Na drugim końcu Polski, w równie świeckiej z
definicji, bo państwowej szkole do której chodzi moja córka, 16
października każdego roku wszystkie dziewczynki muszą mieć żółte
wstążeczki we włosach zaś wszyscy chłopcy żółte bluzeczki. Ku pamięci
Rodaka.
Temat: Wielki Post
...Na Jutrznię
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany,
Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,
I wybaw nas wszechmocną z wiecznej toni ręką.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.

Jak była przed wiekami, tak i teraz wszędzie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny zawsze chwalon będzie.

HYMN

Witaj Jezu w Ogrojcu w modłach krwią spocony,
W wielkim smutku pociechą Anioła wzmocniony.

Wydanego przez zdrajcę ucznie odstępują,
Powrozami żydowie, jak zbójcę krępują.

W dom Annasza zawiedzion - tam w twarz uderzony,
I przed Radą żydowską na sąd postawiony.

Piotr się trzykroć zapiera, że nie zna takiego,
Gdy wrogowie skazują na śmierć Mistrza jego.

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa.
O. Teraz i na wieki wieków, Amen.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Jezu najdobrotliwszy! Któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników
podjął mękę i śmierć haniebną, + nie dopuść, błagamy, * aby Krew i rany Twoje
miały być na potępienie nędznym duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych,
+ ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam
darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione
były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.
Amen.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
wiecznym,
O. Amen.Temat: Tylko Jezus Chrystus
Moje spotkanie z Bogiem
Kiedyś, zaraz po pracy wybrałem się na adorację Najświętszego Sakramentu
wystawionego w Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej na Starym Mieście w Warszawie.
Trwałem na godzinnej adoracji ofiarowując Bogu Ojcu przez Niepokalane Serce
Maryi, mękę i krew Jezusa za grzechy wielu.
Po wyjściu z kościoła szedłem przez starówkę planując sobie, co mam dziś jeszcze
do zrobienia, kiedy niespodziewanie poczułem uczucie, po którym zacząłem zalewać
się łzami. Ogarnął mnie przedziwny stan, łzy tryskały mi z oczu, a ja nie mogłem
ich powstrzymać. Nie do końca rozumiałem, co się ze mną dzieje. I nie miałem też
na to żadnego wpływu. Ale rozumiałem, że przyszedł do mnie Bóg.
Nic nie mówił. Tylko mnie dotknął. Ta adoracja była miła Jego Sercu. Nigdy tego
spotkania nie zapomnę. Kocham Cię Boże.

Od kilku lat, co jakiś czas podczas modlitwy, rozważań lub po modlitwie, On
przychodzi.
Nic nie mówi. Nie widzę Go. Ale jest, przychodzi. Po prostu przychodzi na
chwilę. Czasem jako radość, jako żar, czasem jako stan napełnienia. Wiem, że to
On. Gdy przychodzi, ma to miejsce, właśnie podczas modlitwy, rozważań lub zaraz
po modlitwie. Kocham Cię Boże.

W zeszłym roku będąc w drodze wstąpiłem do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Ożarowie Mazowieckim. Po modlitwie przed obrazem Pana Jezusa, zaraz po wyjściu z
sanktuarium, Jezus przyszedł. I w tym stanie pojawiła się myśl, aby założyć
stronę świadectwo wiary. Może ktoś skorzysta.

Chciałbym Wam powiedzieć abyście szukali Boga właśnie na modlitwie, abyście Go
pokochali, abyście Jemu zaufali. Abyście Jemu uwierzyli, abyście jemu
zawierzyli. Abyście Jemu się oddali w opiekę.

A kiedy się modlicie, módlcie się jak dzieci do Najlepszego Ojca, brata i
przyjaciela i miejcie na sercu także inne Jego dzieci. Aby upodobnić się do Niego.

On ciągle pragnie zbawić wszystkich, ale do tego potrzeba pragnienia z wolnej
woli człowieka.

Kochajcie i powierzajcie się także opiece matce Jezusa, Maryi. Pierwszej i
Najwspanialszej Świątyni Boga na ziemi, przez którą zstąpił na ten świat. Ona
jest prawdziwą orędowniczką za ludźmi u swojego Syna. To co utraciła Ewa przez
grzech pierworodny, odzyskane zostało przez miłość do Boga, wiarę, pobożność,
pokorę i posłuszeństwo Maryi.

www.swiadectwowiary.zafriko.pl/
Przeżyć życie najlepiej jest z Jezusem.
Temat: Kartki z Kalendarza....293+
7 czerwca jest 158. (w latach przestępnych 159.) dniem w kalendarzu
gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 207 dni.

Imieniny dziś obchodzą :
Anna, Antoni, Jarosław, Jeremiasz, Jeremi, Lukrecja, Meriadek, Meriadok, Paweł,
Piotr, Robert, Roberta, Sabinian, Sławoj, Teresa, Wiesław i Wisław.

Dziś 7 czerwca - Święto Bożego Ciała.

A tu troszkę szerzej o tym wielkim święcie katolickim:
Boże Ciało Boże Ciało (inaczej - Święto Ciała i Krwi Pańskiej) w Kościele
katolickim: uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Wierni
szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w
Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. W Polsce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po
oktawie Zesłania Ducha Świętego, a więc jest to święto ruchome wypadające
zawsze 60 dni po Wielkanocy. W niektórych krajach może być obchodzone w inny
dzień. Święto to zostało ustanowione na skutek widzeń bł. Julianny z Cornillon.
Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. takie święto dla diecezji Liege.
W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię. W 1263 miał miejsce cud
eucharystyczny w Orvieto, gdy hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację
księdza zaczęła krwawić. W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił
to święto dla całego Kościoła. Uzasadniając przyczyny wprowadzenia tego święta
wskazał: zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie,
błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu,
która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę
Wielkiego Tygodnia. Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV bulla ta nie
została ogłoszona, a tym samym święto nie zostało ustanowione. Uczynił to
dopiero papież Jan XXII, który umieścił powyższą bullę w Klementynach. W Polsce
po raz pierwszy wprowadził to święto bp Nanker w 1320 r. w diecezji
krakowskiej. W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium kultu
Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała. W Polsce obchody
świętą wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii.
Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane
są fragmenty z każdej z Ewangelii związane tematycznie z Eucharystią. W Polsce
Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Temat: Psieśni Adwentowe
...Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów,
któremu na imię "Polska"...
Jan Paweł II, Kraków - Skałka, 8 czerwca 1979 r.

Tekst tej pieśni pochodzi z XVII wieku, jego autorstwo jest nieznane. Melodia
posiada gregoriańską genezę. Tekst podaję za trzema śpiewnikami: ks. Jana
Siedleckiego, Tomasza Flaszy i "Drogą do Nieba".

1. Archanioł Boży Gabryjel,
Posłan do Panny Maryjej,
Z majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k'Niej:
"Zdrowaś, Panno (Mario), łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna".

2. Panna się wielce zdumiała,
Z poselstwa, które słyszała,
Pokorniuchno się skłoniła;
Jako Panna świątobliwa (wstrzemięźliwa)
Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła Aniołowi.

3. Ale poseł z wysokości,
Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł Jej: "Nie bój się, Maryja,
Najszczęśliwszaś, Panno miła,
Nalazłaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz Jego Syna.

4. Jezus nazwiesz imię Jego,
Będzie Synem Najwyższego;
Wielki z strony człowieczeństwa,
A niezmierny z strony Bóstwa,
Wieczny Syn Ojca wiecznego,
Zbawiciel świata całego (wszystkiego)".

5. "A jakoż by to mogło być?"
Jęła Panna k'Niemu mówić;
"Ja nie chcę nigdy męża znać".
Jął Jej Anioł tak powiadać:
"Iż Duch Święty w swej miłości,
Sprawi to w Twojej czystości".

6. Temuż Panna uwierzyła,
Przyzwalając tak mówiła:
"O pośle Boga wiecznego!
Gdy to wola Pana mego,
Toć ja służebnica Jego,
Stań się według słowa twego".

7. Rychlej, niż by kto mgnął okiem,
Stał się Syn Boży człowiekiem.
W żywocie Panny Najświętszej,
Ze krwi czystego serca Jej,
Sprawą Boga wszechmocnego,
Miłośnika człowieczego.

8. I toć wielka miłość była
Boga Ojca, Jego Syna,
Iż dla człowieka grzesznego,
Z majestatu Najwyższego,
Z miłości wiecznej przed wiekiem,
Stał się Syn Boży człowiekiem.

9. O Aniele Gabryjelu!
Najszlachetniejszy z tak wielu,
O Pośle najznakomitszy,
Nie jest równy Tobie inszy!
Z poselstwa, któreś sprawował,
Znać, iż Cię Bóg umiłował.

10. Pośle Boga Wszechmocnego,
Gdyś w tak wielkiej łasce Jego,
Módl się do Boga za nami
I do tej Najświętszej Panny,
Abyśmy z grzechów powstali,
Po śmierci z Nim królowali.

11. Bogu Ojcu Wszechmocnemu,
Synowi Jego miłemu
I Duchowi Najświętszemu,
Bogu w Trójcy jedynemu,
Dziękujmy dziś w pokorności,
Za ten cud Jego miłości.

Archanioł Boży Gabryjel
Temat: odmowa udzielenia Komunii na rękę
Ja się wtrącę jeszcze
Z jednej strony przyznaję rację mary-ann że ksiądz nie ma prawa odmówić Komunii
na rękę i mnie tez byłoby przykro.

Jednak nie jest tak że kapłan w ogóle nie odpowiada za to co sie stanie z
Komunią po jej przyjęciu przez wiernego. To prawda ze jak ktoś chce sprofanowac
to moze i wypluć ale powiedzmy sobie szczerze że o wiele bardziej profanacji
sprzyja Komunia na ręke i rzeczywiście jeśli kapłan był świadkiem czegoś takiego
to może miec obawy i trzeba je zrozumieć.

Ja wiem ze pierwsze Eucharystie były ucztami i że każdy do ręki brał :). Ale
jednak teraz kiedy wśród wiernych zmniejsza się wiara że przyjmują rzeczywiste
Ciało Chrystusa a nie tylko chleb-symbol to przyjmowanie Komunii sw chyba
powinno być w postawie jakoś dającej poczucie sacrum, czegoś ponad mnie... nie
wiem jak to ując.... no , ze to nie to samo co wziąc z talerzyka opłatek
wigilijny i go połamać i włożyć sobie do ust.

Pamiętam jak studiowałam jeszcze, u nas na uczelni była taka jakaś wspólnota:
księża i zakonnice i trochę świeckich a wszyscy młodzi, która bardzo dziwnie
sprawowała Eucharystię. Kaplica była nieduża, ołtarz prawie na ludziach, tylko
mały stopień go dzielił od wiernych. Sprawowało 3 księży to dwóch było w
prezbiterium a jeden siedział na krześle przed ołtarzem "żeby być z wiernymi"
(było miejsce dla niego na ołatrzu ale on chciał nowatorsko), z Mszy sw.
zniknęła modlitwa wiernych ale najdziwniejsza była Komunia św: na ołtarzy
postawiono patenę z Hostiami a obok kielich z konsekrowanym winem. I kazdy
musiał sam wejśc na ołtarz i udzielić sobie sam Komunii. Myslałam że umrę
starając się aby żadna kropla nie spadła na dywan, na moje ubranie, jak zamoczyć
Ciało Jezusa we Krwi i podac sobie niczego nie rozlewając i nie kapiąc na
ubranie... potem gdy uklęłam na dziekczynienie usłyszłam zgorszone syknięcie bo
okazało się ze popsułam scenariusz w którym to wszyscy naraz po Komunii wielbią
Boga razem, indywidualna modlitwa w tym czasie niemile widziana. Ja
uczestniczyłam w tej Mszy przypadkiem.

To własnie zanikanie sfery sacrum, takie "kumplowanie się" z Najswiętszym
Sakramentem, nie wiem jak to nazwac. Bo wszytsko ok, jesli mamy do czynienia
tylko ze znakiem-chlebem, ale przeciez nie taka jest katolicka wiara...

Nie jestem przeciwniczką Komunii na rękę ale jednak coś mi zgrzyta w tym
zwyczaju. Fajnie jeśli wyraza czyjąś wiarę ale straszne jeśli oznacza zanik
poczucia sacrum i zrozumienia że dotykam Ciała Pana (ja na przykład czuję się
niegodna) i jakieś takie "kumplowanie się" z Najświętszym Sakramentem.Temat: Kościół na kanapie
titta napisała:

> Niezle pomylenie z poplataniem. Przede wszystkim tworca religi -
> jach chcesz ujac to w ten sposob, byl sam Bog. A zostalo to
opisane
> przez ludzi ktorzy spotkali go osobiscie (np. Jan, Marek, Piotr,
> Jakub, w pewnym sensie Pawel) lub opierali sie na opowiesciach
> besposrednich swiadkuw.

Chyba, że ci bezpośredni świadkowie kłamali, wtedy twórcami religii
są faktycznie ci "świadkowie" a nie Bóg. Dziwnym trafem największe
korzyści z religii odnoszą "świadkowie" i ich "następcy". Jakoś nie
słyszałem o głosicielach religii, która nakazuje kapłanom żyć w
ubóstwie (i którzy by to realizowali).

Czy jeśli napiszę, że spotkałem Boga, to dasz mi swoje pieniądze?

> Jednak glownym dowodem, ze jest to prawda,
> jest to ze slowa bibli sprawdzaja sie w zyciu setek tysiecy
> wspolczesnych ludzi. Tylko trzeba wyjrzec poza wlasna fobie (i
> niestety czesto rownie zpoza kosciol katolicki). Spozywanie ciala
(i
> krwi) Jezusa jest symboliczne.

Jeżeli jesteś katolikiem, to nie: podczas Podniesienia opłatek i
wino zamieniają się w ciało i krew Chrystusa. Jeżeli uważasz, że
jest to symboliczne, to nie jesteś katolikiem.

> Nieomylnosc papieza zostala
> wprowadzona na uzytek kilku papiezy, ktorych zycie, delikatnie
> ujmujac, odbiegalo od standartow moralnych (nie tylko biblijnych).
O
> ile sie nie myle zostalo to juz zniesiane.

Z Wikipedii: Dogmat o nieomylności papieża - dogmat ogłoszony na
Soborze Watykańskim I w konstytucji apostolskiej Pastor aeternus w
roku 1870. Dogmat ten odnosi się do tzw. nauczania papieża ex
cathedra. (...) Jedynym przykładem użycia tego przywileju jest
dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny ogłoszony ex
cathedra w 1950 r.
Temat: Boże Ciało w Lublinie
Pochodzenie święta Bożego Ciała

Pochodzenie święta Bożego Ciała

Fragmenty:
Boże Ciało wprowadzono do kalendarza liturgicznego w XIII wieku. Bezpośrednią
przyczyną ustanowienia święta były objawienia błogosławionej Julianny (1193 –
1258), przeoryszy augustianek z klasztoru Mont Cornillon, nieopodal Liège
(obecnie miasto w Belgii). Julianna wielokrotnie miała widzenia jaśniejącej
tarczy, jakby księżycowej, z ciemną plamą. W okolicach Liège interpretowano jej
wizje jako znak braku w kalendarzu liturgicznym specjalnego dnia poświęconego
uczczeniu Najświętszego Sakramentu. Pod wpływem tych objawień biskup Robert
ustanowił w 1246 r. takie święto dla diecezji w Liège. W następnych latach ...

[...] W 1263 miał miejsce cud eucharystyczny w Bolsenie, gdy hostia w rękach
wątpiącego w transsubstancjację księdza zaczęła krwawić.

Autorem doktryny o transsubstancjacji jest średniowieczny mnich Radbertus
Paschasius (800-865).
Kościół Katolicki uznał prawdziwość tej doktryny dopiero na IV Soborze
Laterańskim w 1215 roku w czasach papieża Innocentego III.

Philip Schaff pisze w History of the Christian Church, że
w celu rozwiania wątpliwości wątpiących oraz zaspokojeniu pobożnych życzeń
wiernych, Paschasius odwoływał się do niesamowitych opowieści o widzialnym
ukazywaniu się ciała i krwi Jezusa. Podawał, że często widziano, jakoby chleb na
ołtarzu przyjmował kształt baranka albo małego dziecka, a w momencie, kiedy
kapłan brał do ręki chleb, aby go łamać, z nieba zstępował anioł z nożem,
zabijał tego baranka albo to dziecię, a ich krwią napełniał kielich!

Polecam cały artykuł
Pochodzenie święta Bożego Ciała
Temat: Wszystkim, co w Krakowie bywali..
W finale tej sprawy wspomina zachowany dekret, który obok Agnieszki Kosmity
wymienia niejaką Reginę. Nic jednak bliższego o niej nie wiadomo, gdyż nie ma
protokolarzy z jej przesłuchań.

Oto treść tego dekretu:

" Ponieważ wy obie Agnieszka i Regina naruszyłyście przykazania boskie,
zapominając o swoim Bogu, Stwórcy całego świata i was samych, opuściłyście
Boga, oddały się szatanowi, złamały przysięgę złożoną
na Chrzcie Świętym, wzgardziły łaską Ducha Świętego, zlekceważyły obficie
przelaną Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa dla waszego Zbawienia i odkupienia
świata, wyparły się Najświętszej Matki i świętych aniołów i oddały szatanowi,
zasługujecie za te haniebne uczynki na karę. Dlatego przekazujemy was,
za zgodą szanownego pana Garczyńskiego i w obecnośści jego namiestnika, a także
zgodnie z obowiązującym w takich wypadkach prawem, katowi, że was spali i
zamieni w popiół. Ci zaś, którzy chcieliby się mścić..."

(Ze względu na uszkodzenie dokumentu, nie można odczytać ciągu dalszego.)

Procesy czarownic miały miejsce w Zbąszyniu jeszcze w drugiej połowie XVIII
wieku. Wyroki śmierci na czarownicach wykonywał kat miejski. W 1760 r. katem
miejskim był Kazimierz Gundermann.
Z umowy zawartej między nim a burmistrzem i urzędem wójta dowiadujemy się, że
za torturowanie zakończone ścięciem głowy delikwenta, za wieszanie lub spalenie
na stosie, otrzymywał kat z rąk burmistrza cztery talary w srebrze.

Czyżby niszczenie czarownic było jedną z rozrywek w tym monotonnym i zacofanym
świecie?
Ludzie zawsze potrzebowali i będą potrzebować "igrzysk". Zmienia się tylko ich
rodzaj.

Zaciągnięte z opisu Leona AdamczykaTemat: Co piją przy Żydowskiej
Co piją przy Żydowskiej
Cuda eucharystyczne odnotowuje się od ponad 1200 lat. Bardzo znane
jest zdarzenie, które miało miejsce w ok. 700 roku w klasztorze w
Lanciano. Podczas konsekracji w ręku kapłana, który powątpiewał w
rzeczywistą obecność Jezusa w Komunii Św., pojawiło się żywe ciało i
krew w kielichu. Mimo że próbował to ukryć, wieść o niezwykłym
wydarzeniu szybko rozeszła się po okolicy. Dziś grudki krwi i
cząstki ciała przechowywane są w relikwiarzu w Lanciano. Brunatno-
różowe ciało pozostało takie same jak w chwili cudu. Natomiast krew
po skrzepnięciu przybrała kształt pięciu nieregularnych grudek.
Równie znana jest także włoska Bolsena. Tam w 1263 roku podczas Mszy
św. Spłynęła z hostii prawdziwa krew. Kapłan początkowo przerażony
zawinął hostię w korporał, lecz kilka kropel upadło na podłogę. Udał
się on potem do papieża Urbana IV. Tez wysłuchawszy relacji kapłani
i potwierdziwszy zdarzenie rok później ustanowił święto Bożego
Ciała. W niedługo potem wybudowanej katedrze w Orvieto umieszczono
zakrwawiony korporał, który można czcić do dziś. Natomiast w
Bolsenie zachowano zakrwawione kamieni, jeden wmurowano za ołtarzem,
drugi umieszczony w relikwiarzu czczony jest podczas procesji Bożego
Ciała.
Oba przypadki zostały poddane dokładnej analizie i badaniom.
Ustalono, że ciało z cudu w Lanciano, pochodzi od człowieka, a
dokładniej jest to tkanka mięśnia sercowego. Krew zachowana w dobrym
stanie posiada grupę AB, taką samą jaką zidentyfikowano przy badaniu
ciała. Taką samą grupę posiada także krew z Całunu Turyńskiego i
Chusty potowej. Posiada także ona niezwykłe właściwości. Jedna
bryłka waży tyle samo, co wszystkie razem. Mimo upływu lat zachowały
także one swoje właściwości. Okazało się również, że krew z
korporału zachowuje właściwości krwi ludzkiej.
Wiele osób zastanawia się po co te cuda. Dokonywały się one przede
wszystkim, gdy realna obecność Chrystusa na ołtarzu poddawana była
wątpliwości lub gdy najświętszy Sakrament był lekceważony czy wręcz
bezczeszczony. To za pewnie, dlatego Chrystus poprzez cuda
eucharystyczne chce ukazać ludziom swoją obecność w eucharystii oraz
to, że jest z nami.
Temat: Obraz kościoła katolickiego według ...........
Dz:
Czy według ciebie Jezus odnosił pojęcia ciało
i krew do swojej
nauki??
spożywane - ma znaczyć czytanie i rozważanie Ewangelii
??

J:
Odnosiło się do zaakceptowania ofiary, którą Jezus
miał
złożyć za nasze
grzechy.
Jego ciało miało być udręczone, jego krew miała
byc
przelana.
"Spożyć ciało i krew Chrystusa" oznacza
uwierzenie,
że jego ofiara dokonała się dla mojego
zbawienia.

Dz:
używasz wielu interpretacji - spożywać znaczy
akceptować ofiarę i wierzyć w zbawienie, byle nie to co
najprostsze i najświętsze - t.j. przyjmować obecność
Chrystusa w
Eucharystii.

Dz:
dlaczego nie można było tego powiedzieć wprost,
tylko
tak, że nawet sami uczniowie byli
zgorszeni.
J
6,60
A wielu spośród Jego uczniów, którzy to
słyszeli,
mówiło:
"Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać może
?"
Uczniowie nie burzyli się gdy mówił o krzewie
i
bramie.
Dlaczego twoim zdaniem Jezus posłużył się
taką
makabryczną metaforą dla wyrażenia prostej
czynności
słuchania jego nauki i życia z nią w
zgodzie.

J:
Metafora ma zaskakiwać i prowokować do
myślenia.
Dz:
To myśl, Jerzy,
myśl.
I nie zadawalaj się byle
czym.

J:
Być może zrozumieli, że Jezus ma być ofiarą za
ich
grzechy. Nie chcieli widzieć w nim
Zbawiciela,
któremu trzeba sie całkowicie oddać. Było to dla
nich
upokarzające przyjąć w Jezusie
Zbawiciela.
Dz:
Dlaczego upokarzające
?
Przeczytaj np mowę pożegnalną Chrystusa J
14..15..16
"Rzekli uczniowie Jego: "Oto teraz mówisz
otwarcie
i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz
wiemy,
że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię
kto
pytał. Dlatego wierzymy,że od Boga
wyszedłeś"

Czy ty też Jerzy wierzysz, że Jezus od Boga
wyszedł
że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych może z
wyjątkiem
tej by przestał być (dobry) i nie
potrzeba,
aby Go kto pytał
?

(np o sens uobecnienia w Eucharystii ?)Temat: ostatnia wieczerza
Anna Katarzyna Emmerich tak pisze w opisie ostatniej wieczerzy:
"Z niezwykłym wzruszeniem patrzyłam jak zabijano baranka dla Jezusa i apostołów. Odbywało się to w przedsionku wieczernika, a pomagał przy tym syn Symeona, lewita. Obecni apostołowei i uczniowie, zebrani wokoło, śpiewali psalm 118. Jezus przypomniał, że zbliża się teraz nowy czas, w którym spełni się ofiara Mojzesza i znaczenie baranka wielkanocnego; dlatego też musi to jagnię być tak zabite, jak niegdyś w Egipcie, bo teraz zbliża się czas rzeczywistego wyjścia z niewoli egipskiej.
Naczynia i wszelkie przybory były juz pod ręką. Przyniesiono pięknego baranka z wiankiem na szyi; wianek zdjęto zaraz i odesłano Najświętszej Pannie, znajdujacej się w gronie innych niewiast. Baranka przywiązano przez środek ciała grzbietem do deszczułki, przy czym przyszedł mi na myśl Jezus, przywiazany przy biczowaniu do słupa. Syn Symeona przytrzymał w górę głowę baranka, Jezus natomiast przebił nożem szyję i oddał go zaraz Obedowi do dalszego oporzadzenia. Widać było, że Jezus jakby z lękiem i boleścią przystępował do zadania ciosu barankowi; szybko załatwił się z tym, a każdy Jego ruch nacechowany był wielką powagą. Krew, ściekającą z baranka, zebrano w miednicę. Jezus kazał sobie przynieść gałązkę hyzopu, umaczał ją we krwi, podszedł ku drzwiom sali i namazał podwoje drzwi i zamek, po czym zatknął tę krwawą gałązkę nad górnym progiem, przy tym tak między innymi rzekł uroczyście: "Przejdzie tędy obok anił śmierci. Lecz wy spokojnie i bezpiecznie módlcie się tu, gdy zabiją Mnie, prawdziwego Baranka wielkanocnego. Wiedzcie, że odtąd zacznie się nowa epoka i nowa ofiara i trwać będzie aż do skończenia świata." "

Potem następuje długi opis jak wygladał stół, wjaki sposób jedli baranka, obmycie nóg i cały rytuał ustanowiebia Eucharystii.
Temat: Dylemat protestanta
Msza jest ofiarą czy nie jest?
Odchodzimy trochę od tematu skłonności prawicy politycznej, ale mam nadzieję,
że do niego jeszcze wrócimy. Czy hierarchia przyjęłaby dar z kasy państwowej na
budowę świątyni czy nie, gdyby z taką inicjatywą wyszedł rząd?

> > Jerzy: Zgadzam się. Ja świadomie wybrałem Jezusa. Należę do zboru o
> orientacji
> > ewangelicznej, ale nie mam problemu z byciem na nabożeństwach w innych
> > kościołach. Miałbym problme zbyciem na mszy - nie mógłbym uczestniczyć w
> > rytuale ponownego składania Jezusa w ofierze;
>
Teofil: > Już kiedyś o tym rozmawialiśmy, o ile pamiętam. Msza św.
(rzeczywiście
> nazywana czasem Najświętszą Ofiarą) NIE JEST "ponownym składaniem Jezusa w
> ofierze" - to byłaby brednia zupełna ("Chrystus... więcej już nie umiera,
> śmierć nad Nim nie ma już władzy..."). Jest natomiast uobecnieniem,
> urzeczywistnienim ofiary, jaką złożył Chrystus z siebie samego na Krzyżu.
> Nie "powtarzanie", ale "przeżywanie na nowo". Więcej, niż tylko wspomnienie -
> bo dla Boga problem czasu nie istnieje (kategorie "teraz" / "kiedyś" to
nasze,
> ludzkie patrzenie...). Nie "składamy Jezusa ponownie w ofierze", tylko
> uczestniczymy w tej Jedynej Ofierze, która się dokonała / która dokonuje się
> przez całą histosrię, bo przecież czas... patrz wyżej.
>

Jerzy: Tak, już kiedyś o tym dyskutowaliśmy.

Sprawdziłem ponownie w Katechizmie KK, gdzie pisze:

1365 Ponieważ Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, jest ona także
ofiarą. Charakter ofiarny ukazuje się już w słowach jej ustanowienia: "To jest
Ciało moje, które za was będzie wydane" i "Ten kielich to Nowe Przymierze we
Krwi mojej, która za was będzie wylana" (Łk 22, 19-20). W Eucharystii Chrystus
daje to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu, tę samą krew, którą wylał "za
wielu... na odpuszczenie grzechów" (Mt 26, 28).

1366 Eucharystia jest więc ofiarą, ponieważ u-obecnia (czyni obecną) ofiarę
krzyża, jest jej pamiątką i udziela jej owoców:

Tak więc, czy msza jest ofiarą czy nie jest?
Drugie pytanie, w co trzeba wierzyć, aby dostąpić zbawienia:
1. w skuteczność ofiary złożonej raz na zawsze na krzyżu przez bezgrzesznego
Jezusa?
2. Czy w skuteczność ofiary mszalnej składanej codziennie przez katolickich
kapłanów, gdzie ich morale nie ma znaczenia?

JerzyTemat: Wielki Czwartek
liturgia.wiara.pl/?grupa=6&art=1038828962&dzi=1115658633
Wieczerza Pańska: Ostatnia?

Zaczynały się radosne i uroczyste święta Paschy. Jezus świętował w gronie
Apostołów. Nie mogli oni wiedzieć, że miało to być raz ostatni. I zarazem
pierwszy w nowym kształcie i treści. Radość świętowania była dowodem, że Bóg
jest z nimi, a Jego Obecność ogarnia ich jak obłok i słup ognia, które
towarzyszyły ich ojcom w czasie ucieczki z Egiptu.
Zbyt długo byli z Jezusem, by nie przeczuwać, że Jego obecność jest
przedłużeniem świętej Obecności Boga. Otuleni tą Obecnością, spożywali świętą
wieczerzę, śpiewali pieśni ojców, byli dumni z Mistrza i przyjaźni z Nim. Z tej
wieczerzy wyrosła Wieczerza, którą zwiemy Mszą świętą. Wielkoczwartkowa Msza
Wieczerzy Pańskiej jest dla mnie wielkim przeżyciem. Radość miesza się wtedy z
niepewnością i powagą. Radość - bo jest to dzień mego szczególnego święta.
Otoczony przy ołtarzu gronem ministrantów, czuję się cząstką wielkiej wspólnoty
kapłańskiej. Nie księżowskiej, ale właśnie kapłańskiej. Tak było wtedy w
Wieczerniku: Jezus - Arcykapłan - i Apostołowie, których wybrał i uświęcił, w
geście pokory i miłości nogi im umywając.

Od tej chwili stali się sługami Jego kapłańskiego posłannictwa i Jego
przyjaciółmi. Im powierzył tajemnicę swej sakramentalnej obecności. To oni i ich
następcy będą brać chleb i wino, by Jego słowami i mocą przeistaczać je w Jego
Ciało i Krew. I dlatego ten dzień jest dla mnie i dla wszystkich moich
współbraci kapłanów tak uroczysty. A nie jesteśmy sami w przeżywaniu tej
radości. Wszystko dzieje się w przeddzień krzyżowej śmierci Jezusa. W
sakramentalnym znaku i rzeczywistości Chleba i Wina jest On cały, Jego życie, z
najbardziej tajemniczą, dramatyczną i nieuniknioną chwilą: ze śmiercią. Po
wieczerzy Jezus poszedł z przyjaciółmi do Ogrodu Oliwnego na spotkanie z
cierpieniem, krzyżem, śmiercią.

Nie zdawali sobie z tego sprawy. Czekali na radość zaczętych świąt. My w
wielkoczwartkowy wieczór czekamy na to samo - ale znamy już prawdę krzyża. W
procesji, jaka kończy liturgię tego dnia, zanosimy Najświętszy Sakrament do
kaplicy bądź bocznego ołtarza, zwanego Ciemnicą, na pamiątkę pojmania,
przesłuchiwania i aresztowania Jezusa. Przyjaciele uciekli, apostoł Piotr wyparł
się Go... Zaczyna się noc czuwania z pojmanym, oskarżonym, wykpionym,
sponiewieranym w Człowieku Bogiem.Temat: Czy Palikot obraził buddystów i chrześcijan?
Chrześcijaństwo także ma swoje zdanie w tym temacie:
Fragment z Kazania na Górze, który mówi:
Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb. A Ja wam
powiadam: Nie opierajcie się złu (por. Mt 5,30–39). Jezus wiedział,
że to zdanie będzie jakby włożeniem kija w mrowisko, że wywoła
niezrozumienie i sprzeciw. Jedni w swojej głupocie wezmą je jako
zachętę do nieopierania się pokusie, drudzy zrobią wszystko, by
stępić jego ostrze, jeszcze inni — i tych jest większość — wzruszą
ramionami nad nim, zignorują je i będą sobie dalej spokojnie żyć,
praktykując chrześcijaństwo nie to Jezusowe, ale jakieś inne, swoje
własne, skrojone na miarę swojej przeciętności i swojego tzw.
zdrowego rozsądku. Jezus wiedział, że tak będzie, dlatego dodał do
tej zasady swoje objaśnienie w postaci czterech przykładów, które ją
ilustrują.

Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi (Mt
5,39). To znaczy, jeśli ktoś depcze największe i najświętsze twoje
dobro, twój honor osobisty, nie reaguj tak, jak reagują wszyscy —
rozlewem krwi, kalumnią, wytoczeniem procesu itd. — ale odpowiedz
miłością, która pozwoli twemu przeciwnikowi zrozumieć, iż tak
pragniesz jego dobra, że gotów jesteś poświęcić dla niego drugi twój
policzek, to znaczy narazić na szwank dalszą twoją reputację. Jezus
w czasie swego przesłuchania u Annasza został uderzony w policzek.
Odpowiedział: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A
jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz? (J 18,23). Z tego zdania
przebija miłość Jezusa do swego wroga, który powinien wiedzieć, że
źle czyni. Jakże łatwo po takiej uwadze dostać było można drugi
policzek!

Drugi przykład: Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz (Mt 5,40). To znaczy, gdy ktoś nadużywa
prawa i drogą rozprawy sądowej chce ci wydrzeć to, co jest twoje,
nie broń swego, daj twemu przeciwnikowi to, czego żąda i jeszcze coś
na dokładkę.

Trzeci przykład: Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź
dwa tysiące (Mt 5,41).
Jest to cytat z
tego serwisu
Jak daleko ci nasi "dobrzy katolicy" odbiegają w swoim postępowaniu
od wskazówek Jezusa.
pzdr.
Temat: Pasja...
A co do Heroda, to to nie był TEN Herod, do którego przyszli 3 królowie, bo on
> zmarł wkrótce po urodzeniu sie pana Jezusa. To był jego syn. Tylko troche od
> Jezusa starszy, więc to się zgadza w filmie.

a, ok, dzieki. tego nie wiedzialem.

> mistyczki niemieckiej, Anny Katarzyny Emmerich. Dlatego jako człowiek
wierzący
> wiem, że tak było naprawdę. papież też tak powiedział, a on jest autorytetem
w
> sprawach wiary. Zresztą czytałam tę książkę i ona na moją wyobraźnie
podziałała

Jak bylo na prawde, to tego nikt juz nie wie. Bo jak do tej pory nie udalo sie
ustalic zadnych faktow historycznych o Jezusie. Wiec WSZYSTKIE filmy o nim sa
poniekad oparte na wyobrazni. Poza tym papiez nic nie powiedzial, bo ostatnio
Watyka zdementowal, ze papiez mial niby powiedziec iz tak bylo naprawde.
Zreszta skad on moze wiedziec....

Trzeba pamietać że nie chodzi tutaj o jakieś zarzucenie
> człowieka przemocą i krwią dla samego marketingu, ale to naprawdę uwrażliwia
na
>
> to co dla nas wycierpiał Jezus. Przypomina nam , ze to była nasza wina, za
> nasze grzechy. Film ten wzywa do nawrócenia.

Ile wyciarpial tego nie wiedomo. Rownie tragocznie cierpieli ludzie w
sredniowiecznych lochah swietej inkwizycji, podpalani i obdzierani ze skory.
Film wcale nie umocnil mojej wiary, a raczej poglebil nienawisc do ludzi,
ktorzy czerpia radosc z czyjegos cierpieinia, pokazal do czego sklonni sa
ludzie chcacy utrzymac sie przy wladzy (Kaplani), sa w stanie zniszczyc nawet
najswietsza swietosc i no pieknie przedstawiona byla scena z
dziecmi "szataniatkami". Hmm..nie wiem co chcial przez to Mel pokazac, ale
pewnie to, ze dzieci potrafia doprowadzic czlowieka do grobu :)))

camel
Temat: Koczownicy,Wieśniacy,Mieszczanie
Pogaństwo Katolickie

Akt oddania się Matce Bożej

'Matko Boża,Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją...Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę
miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku
pomocy Kościołowi świętemu ,którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą,przez Ciebie i dla Ciebie...'

(Czy to jest 4 Boska Osoba?Jeszcze nie?A długo trzeba czekać i będzie?)

Słowo Boże

'Nie przeznaczył nas Bóg,abyśmy zasłużyli na gniew,ale na osiągnięcie zbawienia
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,który za nas umarł,abyśmy,czy żywi,czy
umarli,wraz z Nim żyli'

(Bóg się nie rodzi ani nie umiera bo jest 'wieczny'!!!!)

Głowne Prawdy Wiary

'3.Są trzy Osoby Boskie:Bóg Ojciec,Syn Boży i Duch Świętym.
4.Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.'

(To nie jest monoteizm!!!)

Siedem Sakramentów Świętych

'1.Chrzest
2.Bierzmowanie
3.Najświętszy Sakrament
5.Namaszczenie chorych
6.Kapłaństwo
7.Małżeństwo'

(Wszystko to jest magia...Wiara,że człowiek poprzez pokropek albo
błogosławieństwo staje się bezgrzesznym...W Islamie np.małżeństwo jest
zwyczajnym kontraktem między dwojgiem dorosłych i nie chorych na umyśle ludzi)

Eucharystia-Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej

'Msza św.,czyli Wieczerza Pańska,jest:-ofiarą,którą utrwala ofiarę krzyża.'

-'świętą ucztą,w czasie której przyjmujemy dar najwyższy-Ciało i Krew
Pańską.Komunia święta oczyszcza nas z grzechów powszednich....'

'Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.'

(Koszmar)

'od Coiebie darów:ofiarę czystą,świętą i doskonałą,Chleb święty żywota
wiecznego i Kielich wiekuistego zbawienia'

(Mania 'duchowej czystości')

Uczya Ofiarna-Komunia Święta

'Pan Jezus uobecnia swoją ofiarę pod postaciami chleba i wina,czyli pokarmu i
napoju.Kto brał udział w ofierze Chrystusa,powinien wziąć także udział w Jego
uczcie ofiarnej.Komunia św.jednoczy nas z Chrystusem,a przez Niego z Trójcą
Przenajświętszą i wspólnotą wiernych-Kościołem'

........Żydzi i Muzułmanie są bardzo łagodni w stosunku do chrześcijan........
Ci mówią straszne herezje...Jednak litość jest litością...A odszczepieńcy
myślą,że zawsze będą im ulegać...Pętla się zaciska....I broń jądrowa nie
pomoże...I zbrodnie na ludach ziemi zostaną na was pomszczone...
Temat: Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP
Komunia Święta wynagradzająca za grzechy p-ko NMP

Szanowny Kociak, pyta wiec odpowadam , choć już muszę wracać do
rzeczywistosci juz kilka razy pisałem o obrazach i fiugurach także w wątku o
"Błogosławieństwie dla Radia Maryja przez Benedykta XVI"
Sakrament Pokuty , spowiedź oczyszcza duszę człowieka , który staje i wyznaje
swoje grzechy przed samym Jezusem (kapłan tylko Go reprezentuje), poczytaj sobie
o spowiedziach u Świętego Ojca Pio
www.padrepio.catholicwebservices.com/POLSKA/Confess_Pol.htm
Komunia święta to jak zapewne wiesz przyjmowanie Ciała Chrystusa , nie mam teraz
czasu żeby szukać cytatu z Biblii ,ale jest taki fragment czytany w Kościele
gdzieś w czerwcu , Zdarzyło się to gdy tłumy , które słuchały Jezusa i widziały
cuda , które czynił zapragneły wybrać go na swojego Króla , Jezus wtedy
odpowiedział ,że nikt nie wejdzie do Jego Królestwa , jesli nie będzie spozywać
Ciała i Krwi Jego ...przypominacie sobie ten fragment ? , i co dalej się
wydarzyło wielu , wielu odeszo gdyż było to dla słuchających "nieodpowiednie"
została garstka Uczniów , Jezus ich zapytał - Wy tez odejdziecie? a na te
słowa (wydaje mi się ,że Sw. Piotr) odpowiedział - Panie dokąd pójdziemy ?, Ty
masz słowa życia wiecznego
teraz również wielu bulwersuje Komunia święta ...cóż na podstawie włąsnych
doświadczeń mogę powiedzieć ...Ciało Eucharystyczne jest wielkim wzmocnieniem,
daje życie
A tu mamy Komunię Świętą wynagradzająca za grzechy popełnione przecwko Niepokalanej.
Jak to mozliwe że Maryja zrodziłą Boga człowieka , który ma naturę boską i
ludzka , przypomnij sobie pierwszą tajemnicę Radosną Zwiastowanie Najświętszej
Maryji Pannie , która poczęła z Ducha Świętego ...
Pozdrawiam